Coca-Cola Co (KO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 45 754 000 43 004 000 38 655 000 33 014 000 37 266 000 31 856 000 35 410 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 520 000 18 000 000 15 357 000 13 433 000 14 619 000 11 770 000 13 256 000
Zysk ze sprzedaży brutto 27 234 000 25 004 000 23 298 000 19 581 000 22 647 000 20 086 000 22 154 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 13 972 000 12 880 000 12 144 000 9 731 000 12 103 000 10 307 000 12 496 000
Zysk operacyjny 13 262 000 12 124 000 11 154 000 9 850 000 10 544 000 9 779 000 9 658 000
Koszty odsetek netto 620 000 433 000 1 321 000 1 067 000 383 000 237 000 164 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 952 000 11 686 000 12 425 000 9 749 000 10 786 000 8 350 000 6 742 000
Podatek dochodowy 2 249 000 2 115 000 2 621 000 1 981 000 1 801 000 1 623 000 5 560 000
Udziały niekontrolujące -11 000 29 000 33 000 21 000 65 000 42 000 35 000
Zysk (strata) netto 10 714 000 9 542 000 9 771 000 7 747 000 8 920 000 6 434 000 1 248 000