Hubbell Inc. (HUBB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 205 800 2 098 700 2 021 400 1 994 500 2 034 200 1 927 100 1 879 300 1 833 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 069 800 1 052 100 1 088 500 1 062 500 1 002 900 962 100 1 065 200 1 035 400
Wskaźnik płynności bieżącej 2,06 1,99 1,86 1,88 2,03 2,00 1,76 1,77

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 205 800K ÷ $1 069 800K
= 2,06