Hubbell Inc. (HUBB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 388 200 4 186 000 4 591 000 4 481 700 3 668 800
Property, plant and equipment w tys. USD 919 000 519 200 505 200 502 100 458 300
Rotacja aktywów trwałych 9,13 8,06 9,09 8,93 8,01

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $8 388 200K ÷ $919 000K
= 9,13