Hubbell Inc. (HUBB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 372 900 4 947 900 4 194 100 4 186 000 4 591 000
Property, plant and equipment w tys. USD 652 600 528 000 459 500 519 200 505 200
Rotacja aktywów trwałych 8,23 9,37 9,13 8,06 9,09

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 372 900K ÷ $652 600K
= 8,23