Hubbell Inc. (HUBB)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 023 200 1 437 900 1 435 500 1 436 900 1 506 000
Aktywa razem w tys. USD 6 914 000 5 402 600 5 281 500 5 085 100 4 903 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,29 0,27 0,27 0,28 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 023 200K ÷ $6 914 000K
= 0,29