Hubbell Inc. (HUBB)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 388 200 4 186 000 4 591 000 4 481 700 3 668 800
Należności w tys. USD 1 350 600 634 700 683 000 725 400 540 300
Rotacja należności 6,21 6,60 6,72 6,18 6,79

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $8 388 200K ÷ $1 350 600K
= 6,21