Hubbell Inc. (HUBB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 591 200 268 900 196 200 198 200 389 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 133 600 76 700 62 000 69 100 39 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 130 400 948 200 844 900 839 300 706 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,34 0,36 0,31 0,32 0,61

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($591 200K + $133 600K) ÷ $2 130 400K
= 0,34