Hubbell Inc. (HUBB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 348 700 454 800 295 600 268 900 196 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 129 700 84 300 66 800 76 700 62 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 323 400 1 088 500 1 065 200 948 200 844 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,36 0,50 0,34 0,36 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($348 700K + $129 700K) ÷ $1 323 400K
= 0,36