Hubbell Inc. (HUBB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 591 200 268 900 196 200 198 200 389 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 133 600 76 700 62 000 69 100 39 600
Należności w tys. USD 1 350 600 634 700 683 000 725 400 540 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 130 400 948 200 844 900 839 300 706 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,97 1,03 1,11 1,18 1,37

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($591 200K + $133 600K + $1 350 600K) ÷ $2 130 400K
= 0,97