Hubbell Inc. (HUBB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 454 800 295 600 268 900 196 200 198 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 84 300 66 800 76 700 62 000 69 100
Należności w tys. USD 741 600 675 300 634 700 683 000 725 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 088 500 1 065 200 948 200 844 900 839 300
Wskaźnik płynności szybkiej 1,18 0,97 1,03 1,11 1,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($454 800K + $84 300K + $741 600K) ÷ $1 088 500K
= 1,18