Hubbell Inc. (HUBB)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 544 500 398 300 349 900 399 400 358 900
Kapitał własny w tys. USD 2 360 900 2 229 800 2 070 000 1 947 100 1 780 600
ROE 23,06% 17,86% 16,90% 20,51% 20,16%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $544 500K ÷ $2 360 900K
= 23,06%