Hubbell Inc. (HUBB)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 085 200 2 976 700 3 238 300 3 181 300 2 516 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 065 600 378 000 347 700 393 700 326 500
Rotacja zobowiązań 5,71 7,87 9,31 8,08 7,71

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $6 085 200K ÷ $1 065 600K
= 5,71