Hubbell Inc. (HUBB)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 476 300 3 042 600 2 976 700 3 238 300 3 181 300
Zobowiązania handlowe w tys. USD 529 900 532 800 378 000 347 700 393 700
Rotacja zobowiązań 6,56 5,71 7,87 9,31 8,08

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 476 300K ÷ $529 900K
= 6,56