Hubbell Inc. (HUBB)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 544 500 398 300 349 900 399 400 358 900
Aktywa razem w tys. USD 5 402 600 5 281 500 5 085 100 4 903 000 4 872 100
ROA 10,08% 7,54% 6,88% 8,15% 7,37%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $544 500K ÷ $5 402 600K
= 10,08%