Hubbell Inc. (HUBB)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 796 600 349 900 399 400 358 900 242 300
Aktywa razem w tys. USD 10 563 000 5 085 100 4 903 000 4 872 100 3 720 600
ROA 7,54% 6,88% 8,15% 7,37% 6,51%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $796 600K ÷ $10 563 000K
= 7,54%