Hubbell Inc. (HUBB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 758 600 1 587 600 1 574 200 1 643 700 1 604 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 130 400 948 200 844 900 839 300 706 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,76 1,67 1,86 1,96 2,27

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 758 600K ÷ $2 130 400K
= 1,76