Hubbell Inc. (HUBB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 167 200 2 021 400 1 879 300 1 587 600 1 574 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 323 400 1 088 500 1 065 200 948 200 844 900
Wskaźnik płynności bieżącej 1,64 1,86 1,76 1,67 1,86

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 167 200K ÷ $1 323 400K
= 1,64