Hubbell Inc. (HUBB)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 476 300 3 042 600 2 976 700 3 238 300 3 181 300
Zapasy w tys. USD 740 700 662 100 607 300 633 000 651 000
Rotacja zapasów 4,69 4,60 4,90 5,12 4,89

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 476 300K ÷ $740 700K
= 4,69