Hubbell Inc. (HUBB)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 1 064 600 533 000 596 600 556 900 503 700
Koszty odsetek netto w tys. USD 109 400 60 300 69 400 72 400 44 900
Wskaźnik pokrycia odsetek 9,73 8,84 8,60 7,69 11,22

2021 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 064 600K ÷ $109 400K
= 9,73