Hubbell Inc. (HUBB)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 1 038 500 709 100 532 300 533 000 596 600
Koszty odsetek netto w tys. USD 36 700 49 600 54 700 60 300 69 400
Wskaźnik pokrycia odsetek 28,30 14,30 9,73 8,84 8,60

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 038 500K ÷ $36 700K
= 28,30