Haemonetics Corp. (HAE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q3
(30 gru 2023)
2024/Q2
(30 wrz 2023)
2024/Q1
(1 lip 2023)
2023/Q4
(1 kwi 2023)
2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(1 paź 2022)
2023/Q1
(2 lip 2022)
2022/Q4
(2 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 193 978 351 005 285 719 284 466 224 002 241 200 214 948 259 496
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 55 369 54 660 49 564 46 735 45 451 48 377 48 485 44 132
Należności w tys. USD 211 611 174 249 177 117 179 142 181 100 171 532 146 463 159 376
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 261 755 264 215 236 939 251 816 226 889 262 175 180 487 442 266
Wskaźnik płynności szybkiej 1,76 2,19 2,16 2,03 1,99 1,76 2,27 1,05

2024/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($193 978K + $55 369K + $211 611K) ÷ $261 755K
= 1,76


Analiza porównawcza

2024/Q3