Haemonetics Corp. (HAE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 487 694 472 625 503 966 550 043 492 015
Zobowiązania handlowe w tys. USD 58 371 50 293 50 730 63 361 55 265
Rotacja zobowiązań 8,36 9,40 9,93 8,68 8,90

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $487 694K ÷ $58 371K
= 8,36


Analiza porównawcza

2022