Haemonetics Corp. (HAE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 993 196 870 463 988 479 967 579 903 923
Aktywa razem w tys. USD 1 859 730 1 819 920 1 267 110 1 274 770 1 237 340
Rotacja aktywów razem 0,53 0,48 0,78 0,76 0,73

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $993 196K ÷ $1 859 730K
= 0,53


Analiza porównawcza

2022