Haemonetics Corp. (HAE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 168 660 993 196 870 463 988 479 967 579
Aktywa razem w tys. USD 1 934 820 1 859 730 1 819 920 1 267 110 1 274 770
Rotacja aktywów razem 0,60 0,53 0,48 0,78 0,76

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 168 660K ÷ $1 934 820K
= 0,60


Analiza porównawcza

2023