Haemonetics Corp. (HAE)

ROE

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 43 375 79 469 76 526 55 019 45 572
Kapitał własny w tys. USD 749 424 731 670 587 109 667 868 752 429
ROE 5,79% 10,86% 13,03% 8,24% 6,06%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $43 375K ÷ $749 424K
= 5,79%


Analiza porównawcza

2022