Haemonetics Corp. (HAE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 259 496 192 305 137 311 169 351 180 169
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 44 132 51 072 30 845 27 406 28 983
Należności w tys. USD 159 376 127 555 165 207 185 027 151 226
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 442 266 253 495 274 822 235 759 384 703
Wskaźnik płynności szybkiej 1,05 1,46 1,21 1,62 0,94

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($259 496K + $44 132K + $159 376K) ÷ $442 266K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022