Haemonetics Corp. (HAE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 284 466 259 496 192 305 137 311 169 351
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 46 735 44 132 51 072 30 845 27 406
Należności w tys. USD 179 142 159 376 127 555 165 207 185 027
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 251 816 442 266 253 495 274 822 235 759
Wskaźnik płynności szybkiej 2,03 1,05 1,46 1,21 1,62

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($284 466K + $46 735K + $179 142K) ÷ $251 816K
= 2,03


Analiza porównawcza

2023