Haemonetics Corp. (HAE)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 754 102 559 441 690 592 305 513 322 454
Kapitał własny w tys. USD 817 997 749 424 731 670 587 109 667 868
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,92 0,75 0,94 0,52 0,48

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $754 102K ÷ $817 997K
= 0,92


Analiza porównawcza

2023