Haemonetics Corp. (HAE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 284 466 259 496 192 305 137 311 169 351
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 46 735 44 132 51 072 30 845 27 406
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 251 816 442 266 253 495 274 822 235 759
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,32 0,69 0,96 0,61 0,83

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($284 466K + $46 735K) ÷ $251 816K
= 1,32


Analiza porównawcza

2023