Haemonetics Corp. (HAE)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 993 196 870 463 988 479 967 579 903 923
Należności w tys. USD 159 376 127 555 165 207 185 027 151 226
Rotacja należności 6,23 6,82 5,98 5,23 5,98

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $993 196K ÷ $159 376K
= 6,23


Analiza porównawcza

2022