Haemonetics Corp. (HAE)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 168 660 993 196 870 463 988 479 967 579
Należności w tys. USD 179 142 159 376 127 555 165 207 185 027
Rotacja należności 6,52 6,23 6,82 5,98 5,23

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 168 660K ÷ $179 142K
= 6,52


Analiza porównawcza

2023