Haemonetics Corp. (HAE)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 168 660 993 196 870 463 988 479 967 579
Working capital w tys. USD 517 906 313 765 440 051 328 817 340 362
Rotacja kapitału pracującego 2,26 3,17 1,98 3,01 2,84

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 168 660K ÷ $517 906K
= 2,26


Analiza porównawcza

2023