Haemonetics Corp. (HAE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Zysk brutto w tys. USD 141 403 63 629 72 913 87 152 73 633
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 168 660 993 196 870 463 988 479 967 579
Marża zysku brutto 12,10% 6,41% 8,38% 8,82% 7,61%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $141 403K ÷ $1 168 660K
= 12,10%


Analiza porównawcza

2023