Haemonetics Corp. (HAE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 754 102 559 441 690 592 305 513 322 454
Aktywa razem w tys. USD 1 934 820 1 859 730 1 819 920 1 267 110 1 274 770
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,39 0,30 0,38 0,24 0,25

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $754 102K ÷ $1 934 820K
= 0,39


Analiza porównawcza

2023