Haemonetics Corp. (HAE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 559 441 690 592 305 513 322 454 59 423
Aktywa razem w tys. USD 1 859 730 1 819 920 1 267 110 1 274 770 1 237 340
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,30 0,38 0,24 0,25 0,05

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $559 441K ÷ $1 859 730K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022