Haemonetics Corp. (HAE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 993 196 870 463 988 479 967 579 903 923 886 116
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 487 694 472 625 503 966 550 043 492 015 507 622
Zysk ze sprzedaży brutto 505 502 397 838 484 513 417 536 411 908 378 494
Koszty badań i rozwoju 46 801 32 857 30 883 35 714 39 228 37 556
Koszty ogólnego zarządu 339 563 274 188 299 680 298 277 316 523 301 726
Zysk operacyjny 71 724 57 963 153 950 83 545 56 157 39 212
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 63 629 72 913 87 152 73 633 59 632 -27 476
Podatek dochodowy 20 254 -6 556 10 626 18 614 14 060 -1 208
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 43 375 79 469 76 526 55 019 45 572 -26 268