Haemonetics Corp. (HAE)

ROA

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 43 375 79 469 76 526 55 019 45 572
Aktywa razem w tys. USD 1 859 730 1 819 920 1 267 110 1 274 770 1 237 340
ROA 2,33% 4,37% 6,04% 4,32% 3,68%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $43 375K ÷ $1 859 730K
= 2,33%


Analiza porównawcza

2022