Haemonetics Corp. (HAE)

ROA

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 115 401 43 375 79 469 76 526 55 019
Aktywa razem w tys. USD 1 934 820 1 859 730 1 819 920 1 267 110 1 274 770
ROA 5,96% 2,33% 4,37% 6,04% 4,32%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $115 401K ÷ $1 934 820K
= 5,96%


Analiza porównawcza

2023