Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 686 700 772 400 553 100 431 900
Kapitał własny w tys. USD 2 086 900 3 064 800 2 775 500 2 426 600
ROE 32,91% 25,20% 19,93% 17,80%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $686 700K ÷ $2 086 900K
= 32,91%