Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 723 000 7 656 100 6 090 300 5 764 600
Working capital w tys. USD 915 700 773 400 863 400 488 900
Rotacja kapitału pracującego 5,16 9,90 7,05 11,79

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 723 000K ÷ $915 700K
= 5,16