Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 686 700 772 400 553 100 431 900
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 723 000 7 656 100 6 090 300 5 764 600
Marża zysku netto 14,54% 10,09% 9,08% 7,49%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $686 700K ÷ $4 723 000K
= 14,54%