Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 460 400 2 744 500 2 208 500 1 898 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 544 700 1 971 100 1 345 100 1 409 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,59 1,39 1,64 1,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 460 400K ÷ $1 544 700K
= 1,59