Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 723 000 7 656 100 6 090 300 5 764 600
Należności w tys. USD 521 800 885 700 734 900 624 800
Rotacja należności 9,05 8,64 8,29 9,23

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 723 000K ÷ $521 800K
= 9,05