Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 723 000 7 656 100 6 090 300 5 764 600
Property, plant and equipment w tys. USD 783 700 1 009 500 917 400 824 200
Rotacja aktywów trwałych 6,03 7,58 6,64 6,99

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 723 000K ÷ $783 700K
= 6,03