Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 642 500 471 500 419 100 387 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 274 800 193 500 187 300 166 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 544 700 1 971 100 1 345 100 1 409 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,59 0,34 0,45 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($642 500K + $274 800K) ÷ $1 544 700K
= 0,59