Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 723 000 7 656 100 6 090 300 5 764 600
Aktywa razem w tys. USD 6 120 900 7 936 200 7 358 700 6 291 300
Rotacja aktywów razem 0,77 0,96 0,83 0,92

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 723 000K ÷ $6 120 900K
= 0,77