Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 686 700 772 400 553 100 431 900
Aktywa razem w tys. USD 6 120 900 7 936 200 7 358 700 6 291 300
ROA 11,22% 9,73% 7,52% 6,87%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $686 700K ÷ $6 120 900K
= 11,22%