Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 790 100 4 909 100 3 925 900 3 712 200
Zapasy w tys. USD 1 021 300 1 193 800 867 200 718 600
Rotacja zapasów 2,73 4,11 4,53 5,17

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 790 100K ÷ $1 021 300K
= 2,73