Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 133,61 88,76 80,63 70,66
Cykl należności dni 40,33 42,23 44,04 39,56
Cykl zobowiązań dni 55,15 56,87 57,69 45,23
Cykl konwersji gotówki dni 118,78 74,11 66,98 64,99

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 133,61 + 40,33 – 55,15
= 118,78