Fortune Brands Innovations Inc (FBIN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 790 100 4 909 100 3 925 900 3 712 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 421 600 764 900 620 500 460 000
Rotacja zobowiązań 6,62 6,42 6,33 8,07

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 790 100K ÷ $421 600K
= 6,62