Costco Wholesale Corp (COST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q2
(18 lut 2024)
2024/Q1
(26 lis 2023)
2023/Q4
(3 wrz 2023)
2023/Q3
(7 maj 2023)
2023/Q2
(12 lut 2023)
2023/Q1
(20 lis 2022)
2022/Q4
(28 sie 2022)
2022/Q3
(8 maj 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 321 000 17 864 000 15 234 000 13 708 000 13 705 000 11 673 000 11 049 000 11 831 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 971 000 1 673 000 1 709 000 1 755 000 1 830 000 1 594 000 1 499 000 1 563 000
Należności w tys. USD 2 779 000 2 542 000 2 285 000 2 502 000 2 714 000 2 312 000 2 241 000 1 991 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 34 688 000 36 768 000 33 583 000 31 708 000 32 516 000 33 067 000 31 998 000 31 845 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,43 0,60 0,57 0,57 0,56 0,47 0,46 0,48

2024/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 321 000K + $1 971 000K + $2 779 000K) ÷ $34 688 000K
= 0,43


Analiza porównawcza

2024/Q2