Costco Wholesale Corp (COST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(12 lut 2023)
2023/Q1
(20 lis 2022)
2022/Q4
(28 sie 2022)
2022/Q3
(8 maj 2022)
2022/Q2
(13 lut 2022)
2022/Q1
(21 lis 2021)
2021/Q4
(29 sie 2021)
2021/Q3
(9 maj 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 13 705 000 11 673 000 11 049 000 11 831 000 12 296 000 13 476 000 12 175 000 11 126 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 830 000 1 594 000 1 499 000 1 563 000 1 552 000 1 500 000 1 312 000 1 220 000
Należności w tys. USD 2 714 000 2 312 000 2 241 000 1 991 000 2 232 000 1 932 000 1 803 000 1 595 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 516 000 33 067 000 31 998 000 31 845 000 31 545 000 33 342 000 29 441 000 27 982 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,56 0,47 0,46 0,48 0,51 0,51 0,52 0,50

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($13 705 000K + $1 830 000K + $2 714 000K) ÷ $32 516 000K
= 0,56


Analiza porównawcza

2023/Q2