Costco Wholesale Corp (COST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 049 000 12 175 000 13 305 000 9 444 000 7 259 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 499 000 1 312 000 1 023 000 1 111 000 321 000
Należności w tys. USD 2 241 000 1 803 000 1 550 000 1 535 000 1 669 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 31 998 000 29 441 000 24 844 000 23 237 000 19 926 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,46 0,52 0,64 0,52 0,46

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 049 000K + $1 499 000K + $2 241 000K) ÷ $31 998 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022