Costco Wholesale Corp (COST)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 226 954 000 195 929 000 166 761 000 152 703 000 141 576 000
Aktywa razem w tys. USD 64 166 000 59 268 000 55 556 000 45 400 000 40 830 000
Rotacja aktywów razem 3,54 3,31 3,00 3,36 3,47

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $226 954 000K ÷ $64 166 000K
= 3,54


Analiza porównawcza

2022