Costco Wholesale Corp (COST)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(3 wrz 2023)
2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 242 290 000 226 954 000 195 929 000 166 761 000 152 703 000
Aktywa razem w tys. USD 68 994 000 64 166 000 59 268 000 55 556 000 45 400 000
Rotacja aktywów razem 3,51 3,54 3,31 3,00 3,36

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $242 290 000K ÷ $68 994 000K
= 3,51


Analiza porównawcza

2023