Costco Wholesale Corp (COST)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 199 382 000 170 684 000 144 939 000 132 886 000 123 152 000
Zapasy w tys. USD 17 907 000 14 215 000 12 242 000 11 395 000 11 040 000
Rotacja zapasów 11,13 12,01 11,84 11,66 11,16

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $199 382 000K ÷ $17 907 000K
= 11,13


Analiza porównawcza

2022