Costco Wholesale Corp (COST)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 7 793 000 6 708 000 5 435 000 4 737 000 4 480 000
Aktywa razem w tys. USD 64 166 000 59 268 000 55 556 000 45 400 000 40 830 000
Operacyjny ROA 12,15% 11,32% 9,78% 10,43% 10,97%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $7 793 000K ÷ $64 166 000K
= 12,15%


Analiza porównawcza

2022