Costco Wholesale Corp (COST)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 32,78 30,40 30,83 31,30 32,72
Cykl należności dni 3,60 3,36 3,39 3,67 4,30
Cykl zobowiązań dni 32,67 34,81 35,69 32,08 33,30
Cykl konwersji gotówki dni 3,71 -1,05 -1,47 2,89 3,72

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 32,78 + 3,60 – 32,67
= 3,71


Analiza porównawcza

2022