Costco Wholesale Corp (COST)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 226 954 000 195 929 000 166 761 000 152 703 000 141 576 000
Property, plant and equipment w tys. USD 24 646 000 23 492 000 21 807 000 20 890 000 19 681 000
Rotacja aktywów trwałych 9,21 8,34 7,65 7,31 7,19

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $226 954 000K ÷ $24 646 000K
= 9,21


Analiza porównawcza

2022