Costco Wholesale Corp (COST)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Aktywa razem w tys. USD 64 166 000 59 268 000 55 556 000 45 400 000 40 830 000
Kapitał własny w tys. USD 20 642 000 17 564 000 18 284 000 15 243 000 12 799 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,11 3,37 3,04 2,98 3,19

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $64 166 000K ÷ $20 642 000K
= 3,11


Analiza porównawcza

2022