Costco Wholesale Corp (COST)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(3 wrz 2023)
2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 15 234 000 11 049 000 12 175 000 13 305 000 9 444 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 709 000 1 499 000 1 312 000 1 023 000 1 111 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 33 583 000 31 998 000 29 441 000 24 844 000 23 237 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,50 0,39 0,46 0,58 0,45

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($15 234 000K + $1 709 000K) ÷ $33 583 000K
= 0,50


Analiza porównawcza

2023