Costco Wholesale Corp (COST)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(3 wrz 2023)
2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
2017
(3 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 6 292 000 5 844 000 5 007 000 4 002 000 3 659 000 3 134 000 2 679 000
Amortyzacja 2 077 000 1 900 000 1 781 000 1 645 000 1 492 000 1 437 000 1 370 000
Zmiana stanu należności 44 000 438 000 253 000 15 000 -134 000 237 000 180 000
Zmiana stanu zapasów -1 256 000 3 692 000 1 973 000 847 000 355 000 1 206 000 865 000
Zmiana stanu gotówki 4 185 000 -1 126 000 -1 130 000 3 861 000 2 185 000 1 480 000 1 050 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 068 000 7 392 000 8 958 000 8 861 000 6 356 000 5 774 000 6 726 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 323 000 -3 891 000 -3 588 000 -2 810 000 -2 998 000 -2 969 000 -2 502 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 972 000 -3 915 000 -3 535 000 -3 891 000 -2 865 000 -2 947 000 -2 366 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 614 000 -4 283 000 -6 488 000 -1 147 000 -1 147 000 -1 281 000 -3 218 000