Costco Wholesale Corp (COST)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(3 wrz 2023)
2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
Rotacja zapasów 12,77 11,13 12,01 11,84 11,66
Rotacja należności 106,04 101,27 108,67 107,59 99,48
Rotacja zobowiązań 12,16 11,17 10,49 10,23 11,38
Rotacja kapitału pracującego 105,53 325,15 3 061,39 50,90 615,74

Średnia liczba dni

2023
(3 wrz 2023)
2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 28,59 32,78 30,40 30,83 31,30
Cykl należności dni 3,44 3,60 3,36 3,39 3,67
Cykl zobowiązań dni 30,02 32,67 34,81 35,69 32,08

Długoterminowe

2023
(3 wrz 2023)
2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 9,08 9,21 8,34 7,65 7,31
Rotacja aktywów razem 3,51 3,54 3,31 3,00 3,36