Costco Wholesale Corp (COST)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Rotacja zapasów 11,13 12,01 11,84 11,66 11,16
Rotacja należności 101,27 108,67 107,59 99,48 84,83
Rotacja zobowiązań 11,17 10,49 10,23 11,38 10,96
Rotacja kapitału pracującego 325,15 3 061,39 50,90 615,74 390,02

Średnia liczba dni

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 32,78 30,40 30,83 31,30 32,72
Cykl należności dni 3,60 3,36 3,39 3,67 4,30
Cykl zobowiązań dni 32,67 34,81 35,69 32,08 33,30

Długoterminowe

2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
Rotacja aktywów trwałych 9,21 8,34 7,65 7,31 7,19
Rotacja aktywów razem 3,54 3,31 3,00 3,36 3,47