Costco Wholesale Corp (COST)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(3 wrz 2023)
2022
(28 sie 2022)
2021
(29 sie 2021)
2020
(30 sie 2020)
2019
(1 wrz 2019)
2018
(2 wrz 2018)
2017
(3 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 242 290 000 226 954 000 195 929 000 166 761 000 152 703 000 141 576 000 129 025 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 212 586 000 199 382 000 170 684 000 144 939 000 132 886 000 123 152 000 111 882 000
Zysk ze sprzedaży brutto 29 704 000 27 572 000 25 245 000 21 822 000 19 817 000 18 424 000 17 143 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 21 590 000 19 779 000 18 461 000 16 332 000 14 994 000 13 876 000 12 950 000
Zysk operacyjny 8 114 000 7 793 000 6 708 000 5 435 000 4 737 000 4 480 000 4 111 000
Koszty odsetek netto -310 000 97 000 130 000 71 000 24 000 84 000 84 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 487 000 7 840 000 6 680 000 5 367 000 4 765 000 4 442 000 4 039 000
Podatek dochodowy 2 195 000 1 925 000 1 601 000 1 308 000 1 061 000 1 263 000 1 325 000
Udziały niekontrolujące 0 71 000 72 000 57 000 45 000 45 000 35 000
Zysk (strata) netto 6 292 000 5 844 000 5 007 000 4 002 000 3 659 000 3 134 000 2 679 000